Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου

Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου

Πληροφορίες Εταιρείας

Ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου ιδρύθηκε το 1984 από μια ομάδα ρευματοπαθών, με κύριο σκοπό την επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα που πάσχουν από τις διάφορες μορφές ρευματοπαθειών στη χώρα.