ΚΕΣΕΑ ΛΤΔ

Κέντρο Συμβουλευτικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Πληροφορίες Εταιρείας

Ποιοι είμαστε:

Μια δυναμική ομάδα αποτελούμενη από έμπειρους επαγγελματίες και δημιουργικούς νέους όπου με αφοσίωση, καινοτομία, όρεξη και φυσικά με τη χρήση της τεχνολογίας προσφέρουμε υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες, πάντα με κύριο μέλημα μας να δημιουργούμε και διατηρούμε στενές σχέσεις με τους πελάτες μας.

Στο ΚΕΣΕΑ, μια εξειδικευμένη εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών που ασχολείται με θέματα στρατηγικής, οργάνωσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την ετοιμασία πολιτικών και διαδικασιών, το σχεδιασμό περιγραφών θέσεων εργασίας, τη δημιουργία συστημάτων αξιολόγησης, την ετοιμασία και υλοποίηση παράδοση σεμιναρίων, τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης προσωπικού με λεπτομερείς αναλύσεις και την ένταξη προγραμμάτων διαχείρισης της αλλαγής, βοηθώντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων των πελατών μας.

Η ποιότητα των υπηρεσιών μας πηγάζει από τις γνώσεις και ικανότητες των έμπειρων στελεχών μας καθώς, και από την ενδελεχή έρευνα που διεξάγουμε για τους τομείς εξειδίκευσης μας, τόσο από πηγές διεθνών πρακτικών, όσο και από τοπικές έρευνες που διεξάγουμε και αφορούν στην Κυπριακή αγορά.