Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών

ΚΟΔΑΠ

Πληροφορίες Εταιρείας

Ο ΚΟΔΑΠ αποτελεί τον Κεντρικό Φορέα Διαχείρισης Αποθεμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, με βάση την οδηγία 2009/119ΕΕ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί υποχρεώσεως διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.