Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας

ΚΟΚΕΝ

Πληροφορίες Εταιρείας

Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας είναι η μεγαλύτερη ΜΚΟ νεολαίας στη Κύπρο. Τα Κέντρα Νεότητας είναι εθελοντικές, αυτόνομες οργανώσεις που δημιουργήθηκαν από τους νέους για τους νέους. Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ) έχει ρόλο εποπτικό και καθοδηγητικό για τα σχεδόν 100 Κέντρα Νεότητας που υπάρχουν. Τα μέλη των Κέντρων Νεότητας συνολικά αγγίζουν τους 10.000 νέους Παγκύπρια. Το 2018, ο ΚΟΚΕΝ γιορτάζει 50 χρόνια προσφοράς στους νέους της Κύπρου.