Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Bank of Cyprus Oncology Center

Πληροφορίες Εταιρείας

ΙΔΡΥΤΕΣ

  • Κυπριακή Δημοκρατία
  • Ιατρικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

 

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

  • Αντιμετώπιση και θεραπεία του καρκίνου με σύγχρονες υπηρεσίες.
  • Συνεργασία με τα κρατικά νοσοκομεία, τις ιδιωτικές κλινικές και τους συνδέσμους που στηρίζουν τους ασθενείς.
  • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και συμμετοχή σε προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου.
  • Ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Δημιουργία και σύσφιξη επιστημονικών δεσμών με αναγνωρισμένα ογκολογικά κέντρα.
  • Εξέλιξη του σε κέντρο παραπομπής στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

1 Διαθέσιμη/ες Θέση/εις Εργασίας