ΣΠΑΒΟ

Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Πληροφορίες Εταιρείας

ΑΠΟΣΤΟΛΗ:

Να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας να αλλάξουν τη ζωή τους αξιοποιώντας κάθε πηγή βοήθειας.

 

ΟΡΑΜΑ: 

Εθνικό Κέντρο παροχής υπηρεσιών πρόληψης της βίας στην οικογένεια.

Στήριξη και προστασία ατόμων που δέχονται βία.

Στήριξη και καθοδήγηση ατόμων που ασκούν βία.

 

ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

5 Διαθέσιμη/ες Θέση/εις Εργασίας