Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

Cyprus Broadcasting Corporation

Πληροφορίες Εταιρείας

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) είναι ο διάδοχος της Κυπριακής Ραδιοφωνικής Υπηρεσίας (Cyprus Broadcasting Service – CBS) η οποία δημιουργήθηκε το 1953 από την τότε Βρετανική Αποικιακή Διοίκηση της Κύπρου. Η κυπριακή τηλεόραση άρχισε να λειτουργεί πειραματικά από το 1957.

Με την ανεξαρτησία της Κύπρου και την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, η Κυπριακή Ραδιοφωνική Υπηρεσία μετονομάζεται σε Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) και έκτοτε λειτουργεί ως ημικρατικός οργανισμός.

Το 1974 το ΡΙΚ δέχθηκε βαρύ πλήγμα στις εγκαταστάσεις του από την τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή του 38% περίπου του εδάφους της Κύπρου, με απώλεια του κεντρικού σταθμού αναμετάδοσης στην οροσειρά του Πενταδακτύλου, άλλων υποσταθμών κλπ. Το 1974 όμως υπήρξε και απαρχή μιας αλματώδους ανάπτυξης του ΡΙΚ τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση.

Το 1982 η τηλεοπτική παραγωγή από μαυρόασπρη έγινε έγχρωμη και από το 2011 το σήμα μετάδοσης από αναλογικό έγινε ψηφιακό.

Το ΡΙΚ σήμερα λειτουργεί:

α) τέσσερα ραδιοφωνικά προγράμματα (Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο και Classic)

β) τρία τηλεοπτικά κανάλια (ΡΙΚ1, ΡΙΚ2 και ΡΙΚ HD) και ένα δορυφορικό κανάλι (ΡΙΚ SAT).

Το ΡΙΚ είναι ενεργό μέλος διεθνών Ραδιοτηλεοπτικών Οργανισμών όπως EBU, CIRCOM, COPEAM. Διαθέτει ένα πλούσιο αρχείο και λειτουργεί μουσείο οπτικοακουστικής τεχνολογίας, τα οποία φιλοξενούνται σε ένα σύγχρονο κτίριο στους στους χώρους τους ιδρύματος.

8 Διαθέσιμη/ες Θέση/εις Εργασίας