ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Πληροφορίες Εταιρείας

Ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου ιδρύθηκε το 1984 από μια ομάδα Ρευματοπαθών με κύριο σκοπό την επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα που πάσχουν από τις διάφορες μορφές ρευματοπαθειών στην Κύπρο.

Οι ρευματικές παθήσεις αποτελούν την μεγαλύτερη αιτία αναπηρίας Παγκοσμίως. Είναι μία οδυνηρή κατάσταση που προκαλεί εξασθένηση και επηρεάζει αρκετές χιλιάδες Κύπριους. Οι ρευματικές παθήσεις επηρεάζουν άτομα όλων των ηλικιών και είναι χρόνιες παθήσεις.

Παρά την σοβαρότητα των παθήσεων αυτών και των κοινωνικό-οικονομικών τους επιπτώσεων σπανίως τους δίνεται προτεραιότητα.

 

Ποίοι Είμαστε

Ο Αντιρρευματικός Σύνδεσμος εκπροσωπεί όλα τα άτομα με Ρευματικές και Μυοσκελετικές παθήσεις στην Κύπρο, και είναι μη κερδοσκοπικός, Φιλανθρωπικός και μη Κυβερνητικός οργανισμός, προσφοράς υπηρεσιών και στήριξης καθώς επίσης διεκδίκησης δικαιωμάτων και συνηγορίας των ασθενών.

Κύριοι στόχοι του Συνδέσμου είναι η βελτίωση της παρεχόμενης Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα άτομα με ρευματικά νοσήματα, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σοβαρότητα και τις διαστάσεις των νοσημάτων αυτών.

Περισσότεροι από 200 χιλιάδες Κύπριοι ζουν με κάποια μορφή ρευματοπάθειας, και όμως η ενημέρωση για τις επιπτώσεις των παθήσεων αυτών, και η γνώση για αντιμετώπιση τους για την βελτίωση της καθημερινής ζωής, βρίσκεται πολύ χαμηλά.

Όταν τα άτομα με ρευματικές παθήσεις κατανοήσουν την κατάσταση τους και εκπαιδευτούν περισσότερο για το πως μπορούν να την διαχειριστούν, οι επιπτώσεις σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ λιγότερες.

Οι ρευματικές παθήσεις αποτελούν την μεγαλύτερη αιτία αναπηρίας Παγκοσμίως. Είναι μία οδυνηρή κατάσταση που προκαλεί εξασθένηση και επηρεάζει αρκετές χιλιάδες Κύπριους. Οι ρευματικές παθήσεις επηρεάζουν άτομα όλων των ηλικιών και είναι χρόνιες παθήσεις.

Παρά την σοβαρότητα των παθήσεων αυτών και των κοινωνικό-οικονομικών τους επιπτώσεων σπανίως τους δίνεται προτεραιότητα.

 

Το Όραμα μας

Το όραμα μας είναι μια κοινωνία όπου η πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση των ατόμων με ρευματικές παθήσεις είναι σε υψηλά επίπεδα και συνεχή με στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με ρευματικές παθήσεις, και να συμμετέχουν ισότιμα και πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής και της κοινωνίας.

Όταν τα άτομα με ρευματικές παθήσεις κατανοήσουν την κατάσταση τους και εκπαιδευτούν περισσότερο για το πως μπορούν να την διαχειριστούν, οι επιπτώσεις σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ λιγότερες.

 

Η Αποστολή μας

Η αποστολή του ΑΣΚ είναι να προωθήσει την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση και έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις σε όλη την Κύπρο καθώς επίσης την πληροφόρηση, εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ατόμων με ρευματικές παθήσεις.

 • Η Αύξηση της ενημέρωσης για τις ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις, όσον αφορά την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, διαχείριση και θεραπεία.
 • Βελτίωση της Ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και αποκατάστασης των ρευματικών και μυοσκελετικών παθήσεων.
 • Αύξηση της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης, της ψυχοκοινωνικής στήριξης και την ενδυνάμωση των Κυπρίων ρευματοπαθών για να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την πάθηση τους.
 • Προώθηση θετικών δράσεων για την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ρευματοπάθειες και την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία.
 • Προώθηση προγραμμάτων έρευνας για τις ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις.
 • Συνεργασία με φορείς τόσο σε Εθνικό όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο.
 • Ενδυνάμωση του ΑΣΚ για να αποτελέσει την αξιόπιστη δύναμη διεκδίκησης των δικαιωμάτων των Κυπρίων ρευματοπαθών. (οικονομική ευρωστία)του ΑΣΚ είναι να προωθήσει την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση και έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις σε όλη την Κύπρο καθώς επίσης την πληροφόρηση, εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ατόμων με ρευματικές παθήσεις.

 

Οι Στόχοι μας

 • Η Αύξηση της ενημέρωσης για τις ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις, όσον αφορά την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, διαχείριση και θεραπεία.
 • Βελτίωση της Ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και αποκατάστασης των ρευματικών και μυοσκελετικών παθήσεων.
 • Αύξηση της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης, της ψυχοκοινωνικής στήριξης και την ενδυνάμωση των Κυπρίων ρευματοπαθών για να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την πάθηση τους.
 • Προώθηση θετικών δράσεων για την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ρευματοπάθειες και την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία.
 • Προώθηση προγραμμάτων έρευνας για τις ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις.
 • Συνεργασία με φορείς τόσο σε Εθνικό όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο.
 • Ενδυνάμωση του ΑΣΚ για να αποτελέσει την αξιόπιστη δύναμη διεκδίκησης των δικαιωμάτων των Κυπρίων ρευματοπαθών. (οικονομική ευρωστία)του ΑΣΚ είναι να προωθήσει την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση και έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις σε όλη την Κύπρο καθώς επίσης την πληροφόρηση, εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ατόμων με ρευματικές παθήσεις.