Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

Cyprus Association of Civil Engineers

Πληροφορίες Εταιρείας

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ

Μια σύντομη ιστορική αναφορά στην ίδρυση του Συλλόγου μας, αλλά και μια σύντομη αναφορά στους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε ο Σύλλογος μας, δίνει η σύντομη αναφορά που συνόδευσε την πρόσκληση για την πρώτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1993.

Η Ιδρυτική Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου έγινε στις 12 Δεκεμβρίου 1992 και η επίσημη εγγραφή ως Σωματείο καταχωρήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1993 με 48 ιδρυτικά μέλη. Η ίδρυση του κατέστη αναγκαία ένεκα της συνεχούς υποβάθμισης και περιθωριοποίησης του επαγγέλματος τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Η ίδρυση του ΕΤΕΚ έδωσε την αφορμή για την δημιουργία της ανεξάρτητης οργάνωσης που να εκπροσωπεί αποκλειστικά τους Πολιτικούς Μηχανικούς.

 

Οι σημαντικότερες επιδιώξεις του Συλλόγου είναι:

Η διαφώτιση του κοινού για το τι είναι Πολιτικός Μηχανικός, με δημοσιογραφικές διασκέψεις, άρθρα στον τύπο, συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις σε θέματα που τον αφορούν κτλ.

Η προστασία όλων των κεκτημένων δικαιωμάτων που καλύπτονται και από τη Νομοθεσία.

Η σύσταση ομάδας εργασίας από όλους τους κλάδους των Πολιτικών Μηχανικών για τον εντοπισμό, κωδικοποίηση, επεξεργασία των προβλημάτων των συναδέλφων με απώτερο σκοπό την επίλυση τους μέσον του ΕΤΕΚ ή άλλου αρμόδιου σώματος.

Η επιμόρφωση των συναδέλφων με την οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών εκδρομών κλπ.

Η αντιπροσώπευση/συμμετοχή σε όλες τις αρμόδιες επιτροπές που οι Πολιτικοί Μηχανικοί πρέπει να εκπροσωπούνται.

Η δημιουργία Αρχείου με τα προσόντα, ειδικότητα και εμπειρία των Πολιτικών Μηχανικών για σκοπούς καθαρά επαγγελματικούς.

Η οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων για γνωριμία και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών.

Η ανάληψη μελετών για έργα Πολιτικής Μηχανικής του Δημοσίου απευθείας από Κυπρίους Μηχανικούς.

Η καθοδήγηση και βοήθεια στην επαγγελματική αποκατάσταση των νεοαφιχθέντων συναδέλφων.

Η στήριξη των υπαλλήλων συναδέλφων που οι εργοδότες τους ή άλλοι εξευτελίζουν και υποβαθμίζουν τον ρόλο του Πολιτικού Μηχανικού στον οργανισμό τους.

Αναλυτικότερα οι στόχοι και οι επιδιώξεις του ΣΠΟΛΜΗΚ αναγράφονται στο Καταστατικό του Συλλόγου.