Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών & Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ)

Federation of Environmental and Ecological Organizations of Cyprus

Πληροφορίες Εταιρείας

Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών & Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου.

Federation of Environmental and Ecological Organizations of Cyprus

 

Η Ομοσπονδία ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί δίκτυο 19 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που ενεργοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Η Ομοσπονδία συντονίζει και υποστηρίζει τις ενέργειες των μελών της, εφόσον αυτές συμβαδίζουν με της αρχές ίδρυσής της. Οι οργανώσεις-μέλη διατηρούν τη λειτουργική και διοικητική τους αυτονομία.