ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔήμοςΝΕΤ

Πληροφορίες Εταιρείας

Η εταιρεία ΔήμοςΝΕΤ δραστηριοποιείται στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρέχοντας υπηρεσίες πληροφόρησης μέσω της συνδρομητικής βάσης πληροφοριών και εφαρμογών  ΔΗΜΟΣΝΕΤ στην οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω των ιστοσελίδων www.dimosnet.gr και www.npid.gr .