ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Πληροφορίες Εταιρείας

Η Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου Λτδ & Εθνική Γενικών Ασφαλειών Κύπρου Λτδ, ως θυγατρικές εταιρίες της Εθνικής Ασφαλιστικής (Ελλάδος), δραστηριοποιούνται στο πεδίο των ασφαλιστικών υπηρεσιών και αποτελούν σήμερα αυτόνομες, σύγχρονες και δυναμικές Ασφαλιστικές Εταιρίες. Η έδρα των Εταιριών μας είναι στη Λευκωσία και διαθέτουμε στους ασφαλισμένους μας ασφαλιστικά προϊόντα απαράμιλλης ποιότητας, αξιοποιώντας ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Με εκσυγχρονισμένες δομές, πολυετή τεχνογνωσία και υψηλού επιπέδου καταρτισμένο διοικητικό προσωπικό, εξυπηρετούμε ποιοτικά πελάτες & συνεργάτες με συνέπεια και συναίσθηση ευθύνης. Μέσα από μια ευρεία γκάμα πρωτοποριακών ασφαλιστικών προϊόντων που περιλαμβάνουν επενδυτικά και αποταμιευτικά προγράμματα, καλύψεις ζωής, υγείας, προσωπικών ατυχημάτων και περιουσίας, οι Εταιρίες μας καλύπτουν κάθε σύγχρονη ασφαλιστική ανάγκη.

Με 7 Γραφεία Πωλήσεων & 2 Ασφαλιστικά Γραφεία, με 120 Ασφαλιστικούς Συμβούλους και 50 συνεργαζόμενα πρακτορεία, έχουμε δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας σε όλη τη χώρα, ώστε να μπορούμε όλοι εμείς στην Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου Λτδ & στην Εθνική Γενικών Ασφαλειών Κύπρου Λτδ, να είμαστε πραγματικά… Κοντά σου, ό,τι κι αν συμβεί!