ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΤΔ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΤΔ

Πληροφορίες Εταιρείας

Η εταιρία Γαβριήλ Αντρέου ΛΤΔ, ιδρύθηκε το 2007 και δραστηριοποιείται στο τομέα τη συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων. Οι δραστηριότητες της εταιρίας ξεκίνησαν από το 1992 και σήμερα η εταιρία διαθέτει υπερσύγχρονο στόλο και εξειδικευμένο προσωπικό, προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών στον τομέα της καθαριότητας, με κύριο γνώμονα την ψηλή ποιότητα ζωής, και την προστασία της υγιεινής και του περιβάλλοντος.

1 Διαθέσιμη/ες Θέση/εις Εργασίας