Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Πληροφορίες Εταιρείας

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ιδρύθηκε από το Κράτος το 1980, στα πλαίσια της ανάπτυξης στρατηγικών διευκόλυνσης του πληθυσμού για πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια.

Από την ίδρυσή του, διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη του τομέα των μακροπρόθεσμων στεγαστικών δανείων στην Κύπρο.

Το 2017, ο ρόλος το Οργανισμού διευρύνθηκε για να καλύψει και άλλους τομείς βασικών αναγκών της οικογένειας, όπως είναι οι σπουδές των παιδιών και για σκοπούς υγείας.

Έγνοια του Οργανισμού, στο σημερινό ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, είναι η διατήρηση του κοινωνικού του ρόλου. Προς τούτο, κεντρικός άξονας των αλλαγών και προσαρμογών του Οργανισμού στα νέα δεδομένα είναι η διατήρηση της προσβασιμότητας των κυπριακών νοικοκυριών σε χρηματοδοτικούς πόρους για την ικανοποίηση των βασικών τους αναγκών.