Ίδρυμα Άγιος Στέφανος

Institution Agios Stefanos

Πληροφορίες Εταιρείας

Ο Οργανισμός «Άγιος Στέφανος» στη Λεμεσό είναι το παλαιότερο και ίσως το μεγαλύτερο στο είδος του στην Κύπρο για άτομα με νοητική αναπηρία. Είναι ιδιωτικής πρωτοβουλίας με φιλανθρωπικό χαρακτήρα και μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Στηρίζεται σε χορηγίες από το κράτος και στη βοήθεια, στις εισφορές και δωρεές σε χρήμα και αγάπη, από το υστέρημα ή το πλεόνασμα των πολλών φίλων του, του απλού ευαισθητοποιημένου κόσμου.