ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΜΩΝ-ΔΡ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ ΑΔΑΜΟΣ

Kimon Medical Center

Πληροφορίες Εταιρείας

1 Διαθέσιμη/ες Θέση/εις Εργασίας

Ζητείται Νοσηλευτής/ρια για άμεση πρόσληψη

  • Νοσηλευτική
  • Λάρνακα Λάρνακα Λάρνακα Λάρνακα , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
  • πριν από: 1 εβδομάδα