Μ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

Μ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

Πληροφορίες Εταιρείας

Η Μ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ & YIOI ΛΤΔ ,μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες ελαστικών στην Κυπριακή αγορά, διαθέτει κορυφαία προϊόντα που καλύπτουν τις  ανάγκες και συνήθειες χιλιάδων οδηγών  στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1960. Από τον Ιούνιο του 2004 και κατόπιν του ανασχεδιασμού της δομής της εταιρίας , τα προϊόντα της Καραγiώργης αναπτύσσονται στους κλάδους Χονδρικής πώλησης ελαστικών, αναγομωμένων ελαστικών , μπαταριών αυτοκινήτων και εξοπλισμού γκαραζ μέσω των πιο κάτω τμημάτων :

  • Εμπορικο τμημα: δραστηριοποιείται  στη διάθεση επώνυμων brands ελαστικών όπως Pirelli , Continental, Kumho, Marshal, Pace., μέσω της λειτουργίας  ενός συγχρόνου δικτυού διανομής με τρεις αποθήκες και δέκα εμπορικά αυτοκίνητα. Από το 2010 η εταιρία έχει συνάπσει σιφώνια αποκλειστικής διανομής των μπαταριών Yuasa, καθώς από το 2008 είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των πρωτοπόρων εταιριών Hunter και Butler στο τόμεα  του εξοπλισμού γκαραζ
  •  M. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΤΔ έχει αντικείμενο την παραγωγή και διανομή αναγομωνόμενων ελαστικών BANDAG.
  • M. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ  ΛΤΔ δραστηριοποιείται στο τομεα της ανάπτυξης ακινήτων και των μακροπρόθεσμων μισθώσεων ακινήτων. Η εταιρία είναι αποκλειστικός ιδιοκτήτης σε 5000τ.μ αποθήκες, 1400τ.μ. γραφεία και 800τ.μ. καταστήματα.

 

Η Μ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ & YIOI ΛΤΔ είναι μία επιχείρηση, με σύγχρονη οργάνωση και δομή, με άριστο ανθρώπινο δυναμικό και βλέμμα σταθερά στραμμένο προς τον ευρύτερο χώρο που την περιβάλλει. ΗΚαραγιώργης  έχει υιοθετήσει ένα σύστημα οργάνωσης ικανό να αντιμετωπίσει, τόσο τις απαιτήσεις της επιχειρηματικής της θέσης σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται, όσο και τη συνεχή ανάπτυξη και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της. Η δυναμική αυτή ταυτότητα της Καραγιώργης ισχυροποιήθηκε περαιτέρω μέσω της αντιπροσώπευσης μεγάλων κατασκευαστικών οίκων του εξωτερικού και με την κεφαλαιακή ισχύς της εταιρίας  έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για την περαιτέρω ανάπτυξη της Καραγιώργης και την υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων. Η νέα εποχή προσφέρει τα εχέγγυα στην εταιρία για να διατηρήσει την κυρίαρχη θέση του στην Κυπριακή αγορά, επεκτείνοντας ταυτόχρονα τις δραστηριότητες του σε άλλους τομείς.

 

Η επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία της Καραγιώργης στηρίζεται σε μια σειρά από αρχές που διέπουν αναλλοίωτες την καθημερινή επιχειρηματική πρακτική των ανθρώπων της. Οι αρχές αυτές αντικατοπτρίζονται πλήρως στην έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μία έννοια απόλυτα εναρμονισμένη με την πορεία της εταιρίας μας . Μία έννοια που πηγάζει από την πίστη ότι η επιχειρηματική ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη φροντίδα για τους πελάτες, καταναλωτές και γενικότερα στο κοινωνικό περιβάλλον που η εταιρία δραστηριοποιείται.