ΟΙΚΟΓΕΝΕΣΙΣ ΛΤΔ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΣΙΣ ΛΤΔ

Πληροφορίες Εταιρείας

Oikogenesis Ltd was founded in 1999 with the aim to build high quality real estate at affordable prices for the purchasing public.

 

Our long experience in the field of construction works and real estate development has afforded us the necessary knowhow to gain the trust of our customers as well as of State authorities.