Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου

Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.

Πληροφορίες Εταιρείας

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.)

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) ιδρύθηκε στις 25 Φεβρουαρίου του 1995 και ενεγράφη ως Συντεχνία (εργοδοτική) στο μητρώο του Εφόρου Συντεχνιών στις 20 Απριλίου του ιδίου έτους, εκπροσωπώντας τους Εργολήπτες – Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών (Σ.Ε.Ε.Ε.).

Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. με μεθοδικότητα και σωστό προγραμματισμό με πρακτικά μέτρα και συχνές επαφές με άλλους εμπλεκόμενους με τον τομέα φορείς, εργάζεται για τη στήριξη των Συνδέσμων και των μελών τους, την αντιμετώπιση των προβλημάτων όλου του εργοληπτικού κόσμου και των προκλήσεων των καιρών, καθώς και για την ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα και την ανόρθωση της οικονομίας μας γενικότερα, σε περιόδους κρίσεων.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια, η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. κατάφερε να εδραιωθεί ως η φωνή του εργοληπτικού κόσμου της Κύπρου. Να εκφράζει απόψεις και να συμμετέχει ενεργά στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για τον κλάδο ως κοινωνικός εταίρος και να προωθεί πολιτικές μέσα από συστηματικές και στοχευμένες επαφές και συνεργασίες.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών / προσπαθειών, ήταν η ολοένα αυξανόμενη βελτίωση και αναβάθμιση τόσο του επαγγέλματος του εργολήπτη, όσο και των κατασκευών της Κύπρου γενικότερα καθώς και η αναστροφή της αρνητικής πορείας του τομέα, που έπληξε από το 2013, τον κλάδο των κατασκευών.