ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Πληροφορίες Εταιρείας

Το διδακτικό επιτελείο των Φροντιστηρίων Δύναμη της Γνώσης δε χαρακτηρίζεται μόνο από το υψηλό γνωστικό του επίπεδο και τη μεγάλη διδακτική του εμπειρία αλλά και από ήθος και αληθινό ενδιαφέρον για την πρόοδο του μαθητή.

Η συνεχής επιμόρφωση αποτελεί την συνθήκη για την ικανότητά του να προσαρμόζεται δυναμικά στις εκάστοτε εξελίξεις που διαφοροποιούν το εκπαιδευτικό τοπίο.

Κυρίαρχο κριτήριο για τη συγκρότηση των τμημάτων αποτελεί το επίπεδο των μαθητών, δεδομένου ότι τα ομοιογενή τμήματα αποτελούν ζητούμενο στα φροντιστήρια
Δύναμη της Γνώσης

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών στο τμήμα είναι οκτώ (8). Ο συγκεκριμένος αριθμός τηρείται στις περιπτώσεις που η ομοιογένεια και η καλή συνεργασία των μαθητών επιτρέπουν την ομαλή ροή των απαιτούμενων διαδικασιών και την εποικοδομητική διδασκαλία. 

Για τον λόγο αυτό, ο αριθμός των μαθητών στο τμήμα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μικρότερος [κατά μέσο όρο 5-6 μαθητές]. 

Παράλληλα, δευτερεύοντα κριτήρια όπως το σχολείο προέλευσης ή οι διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών είναι δυνατόν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συνυπολογιστούν για τη συγκρότηση των τμημάτων.

Στην αρχή κάθε σχολικού έτους παραδίδεται σε γονείς και μαθητές το ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων προσομοίωσης, το οποίο αναρτάται και στον πίνακα ανακοινώσεων του φροντιστηρίου.

Η διαδικασία των διαγωνισμάτων διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα αφενός γιατί παρακολουθείται η εκπαιδευτική πορεία κάθε μαθητή έγκυρα και αξιόπιστα και, αφετέρου, επειδή τα διαγωνίσματα αποτελούν εξαιρετικό εργαλείο για την απόκτηση εμπειρίας στις γραπτές εξετάσεις. 

Πριν από κάθε διαγώνισμα προγραμματίζεται ένα επιπλέον μάθημα στο οποίο οι μαθητές λύνουν τις τελευταίες απορίες τους και γενικότερα ενισχύουν την επανάληψη τους. Το προπαρασκευαστικό μάθημα πραγματοποιείται από τον καθηγητή του τμήματος. 

Για το εκπαιδευτικό έτος 2020 – 2021 έχουν προγραμματιστεί 25 διαγωνίσματα, εναρμονισμένα σε επίπεδο με τις Τράπεζες Θεμάτων του Υπουργείου παιδείας και με τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων.

 

Το Φροντιστήριο Δύναμη της Γνώσης παρέχει στους μαθητές τους πλήρη σειρά σημειώσεων για κάθε μάθημα τις οποίες έχουν επιμεληθεί οι καθηγητές των φροντιστηρίων.

Παράλληλα με τις σημειώσεις των φροντιστηρίων παρέχονται βιβλία έγκυρων εκδοτικών οίκων [ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗΣ – ΣΑΒΒΑΛΑΣ κ.α] 
Έτσι ο μαθητής καλύπτεται απόλυτα όσο αφορά το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό χωρίς να χρειαστεί να αγοράσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς οποιοδήποτε βοήθημα.