Εργοληπτική εταιρεία

Εργοληπτική εταιρεία/ανάπτυξης γη