Ιδιωτικό Φροντιστήριο Σύγχρονη Μάθηση

Ιδιωτικό Φροντιστήριο Σύγχρονη Μάθηση

Πληροφορίες Εταιρείας

2 Διαθέσιμη/ες Θέση/εις Εργασίας

Ζητούνται δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων

  • Εκπαίδευση
  • Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
  • πριν από: 1 εβδομάδα

Ζητούνται καθηγητές/τριες αγγλικής και ελληνικής φιλολογίας

  • Εκπαίδευση
  • Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
  • πριν από: 1 εβδομάδα