Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών

Society of Cypriot Studies

Πληροφορίες Εταιρείας

Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα εν ενεργεία μη κυβερνητικά σωματεία του ευρύτερου Ελληνισμού. Ιδρύθηκε επί αγγλικής κατοχής της Κύπρου από μικρή ομάδα Κυπρίων Επιστημόνων.