Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

Πληροφορίες Εταιρείας

Το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου παρουσιάζει την ιστορία της θεατρικής δραστηριότητας στην Κύπρο από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Συγκεκριµένα, η ιστορική αναδροµή αρχίζει από τα αρχαία θέατρα της ελληνιστικής και ρωµαϊκής περιόδου για να φτάσει µέχρι το 2010. Μέσα από την ιστορική αυτή αναδροµή αναδεικνύονται παράλληλα και οι διαφορετικές πτυχές που συνθέτουν την τέχνη του θεάτρου, καθώς και των ανθρώπων που την υπηρετούν. To Θεατρικό Μουσείο Κύπρου στεγάζει το θεατρικό αρχείο του Νίκου Σ. Νικολαΐδη, το αρχείο του Γεώργιου Φιλή αναφορικά µε τον Οργανισµό Θεατρικής Ανάπτυξης Κύπρου (ΟΘΑΚ), το φωτογραφικό αρχείο του Γιώργου Βατυλιώτη, υλικό από το αρχείο του Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου, καθώς και υλικό από επαγγελµατίες του θεάτρου και θιάσους που δώρισαν ή παραχώρησαν επί δανείω αντικείµενα από το αρχείο τους. Έντυπο υλικό, κοστούµια, µακέτες, σκηνικά αντικείµενα, σκίτσα σκηνικών και κοστουµιών, αναπαραστάσεις σκηνικού και φωτογραφίες, αποτελούν σήµερα τα εκθέµατα της µόνιµης συλλογής του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου, µέσα από τα οποία ο κάθε επισκέπτης προσκαλείται σε µια νοερή διαδροµή στην θεατρική ιστορία του τόπου.