U.S. Embassy in Cyprus

U.S. Embassy in Cyprus

Πληροφορίες Εταιρείας

1 Διαθέσιμη/ες Θέση/εις Εργασίας

Overseas Building Operations (OBO) Local Guard Force Guard

  • Φρουροί Ασφαλείας
  • Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
  • πριν από: 17 ώρες