Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Vassiliko Cement Works

Πληροφορίες Εταιρείας

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού ιδρύθηκε το 1963 και η μονάδα παραγωγής κατέστη πλήρως λειτουργική το 1967. Αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα της εγγύτητας με τη θάλασσα, η εταιρεία κατασκεύασε το λιμάνι του Βασιλικού το 1984, το οποίο έκτοτε λειτουργεί αδιαλείπτως, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό στην εταιρεία τη δυνατότητα καλύτερης εξυπηρέτησης της διεθνούς της πελατείας, διευκολύνοντας εκτός αυτού και τις εισαγωγές της πρώτων υλών. Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Κύπρου από το 1996.

Το 2011, ακολουθώντας νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την κατασκευή μιας νέας και απόλυτα σύγχρονης τεχνολογικά παραγωγικής μονάδας κλίνκερ. Η ανακαινισμένη μονάδα παραγωγής συνεισέφερε σημαντικά στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και αυξάνοντας το παραγωγικό δυναμικό της Εταιρείας σε 2 εκ τόνους ετησίως.

 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς παραγωγής κλίνκερ και τσιμέντου, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται τέσσερα λατομεία των οποίων οι εργασίες αφορούν την εξόρυξη πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή τσιμέντου. Τα λατομεία της είναι:

 

– 1 λατομείο ασβεστόλιθου στην Καλαβασό (το μεγαλύτερο σε έκταση στην Κύπρο).

– 1 λατομείο υφαλογενούς ασβεστολίθου στο Αρμενοχώρι.

– 2 λατομεία αργίλου στο Φράγμα και στο Βασιλικό