Βιβλιόκαστρο – Εκπαιδευτικό Κέντρο

Βιβλιόκαστρο - Εκπαιδευτικό Κέντρο

Πληροφορίες Εταιρείας

Εισερχόμενο ένα παιδί στο Βιβλιόκαστρο θα ανακαλύψει και θα αγαπήσει τον εαυτό του, μαθαίνοντας πως να λειτουργεί σε διαφορετικά πλαίσια και πως να επιτεύξει τους γνωστικούς, συναισθηματικούς και κοινωνικούς του στόχους! Πώς επιτυγχάνεται αυτό;

Αρχικά, πραγματοποιείται μια άτυπη αξιολόγηση για την εύρεση του μαθησιακού προφιλ, της μαθησιακής ετοιμότητας και των ενδιαφερόντων του παιδιού έτσι ώστε να καθοριστούν οι στόχοι της σχολικής χρονιάς. Βάσει αυτών, σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται οι διδασκαλίες με βάση σύγχρονες προσεγγίσεις και τη χρήση εξειδικευμένου υλικού, οπτικοακουστικών μέσων, εκπαιδευτικών παιχνιδιών, ρομποτικών εκπαιδευτικών εργαλείων και χειραπτικών υλικών, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Σκοπός του ταξιδιού αυτού, η κάλυψη προϋπάρχοντων κενών, η αντιμετώπιση των δυσκολιών, οικοδομώντας την κάθε γνώση/δεξιότητα ανάλογα με το τρόπο που το ίδιο το παιδί μπορεί να το κάνει!

 

Το παιδί μαθαίνει στρατηγικές μελέτης με τις οποίες η μάθηση γίνεται αποτελεσματικότερη, γρηγορότερη και πιο εύκολη, με αποτέλεσμα να αναπτύσσει θετικά συναισθήματα βελτιώνοντας την σχολική του επίδοση και καλλιεργώντας την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση του.

Και φυσικά.. σε όλο αυτό το ταξίδι.. συνοδοιπόροι μας οι γονείς! Επιδιώκουμε τη συνεχή επικοινωνία με τους γονείς για την πορεία του παιδιού αλλά και την εκμάθηση στρατηγικών μελέτης για το σπίτι.

 

Οι υπηρεσίες του Βιβλιόκαστρου είναι ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού:

  • Ειδική εκπαίδευση σε παιδιά με δυσλεξία, αυτισμό, ΔΕΠ-Υ και γενικές μαθησιακές δυσκολίες (4-12 ετών)
  • Καθημερινό διάβασμα (6-12 ετών)
  • Ενίσχυση σε συγκεκριμένο μάθημα (ελληνικά/μαθηματικά)