Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

Company Detail

Η Εταιρεία Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ ιδρύθηκε στην Αθηένου την 1η Οκτωβρίου 1975 από τον κο Ανδρέα Ζορπά. Συστάθηκε ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στις 22/11/1979 με κύρια ασχολία την παραγωγή και διάθεση ειδών αρτοποιίας.

Το 1988, μετά από συνεχή επιτυχία και θετική ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού, η εταιρεία επεκτάθηκε στην επαρχία Λευκωσίας.

Στις 9 Μαρτίου 2000 μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία. Από τις 27 Δεκεμβρίου 2000 μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2012 ήταν ενταγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.