Διανομέας (Για όλες τις πόλεις – Παγκύπρια) / Delivery (For All Cities)

Job Categories: Drivers
Job type: Full Time
Location: Cyprus, Nicosia
Published 3 weeks ago
Expires in 2 weeks
Reference Number: FJ177500

JOB DETAIL

 

Αιτήσεις/Applications:

Βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να σταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], αναφέροντας στον τίτλο “FJ177500 – Διανομέας (Για όλες τις πόλεις – Παγκύπρια)”

fax: 22494622

 

CVs should be sent via email or fax to: [email protected], quoting the reference number and title “FJ177500 –  Delivery (For All Cities)” 

fax: 22494622

Cyprus, Nicosia