Απόφοιτος Αρχιτεκτονικής για πλήρωση μίας θέσης πρακτικής άσκησης

Job Categories: Architects
Job type: Internship
Location: Cyprus, Larnaca
Published 2 weeks ago
Expires in 3 weeks
Reference Number: FJ91920

JOB DETAIL

 

To αρχιτεκτονικό γραφείο fysentzou architecture studio ζητά να προσλάβει απόφοιτο Αρχιτεκτονικής για πλήρωση μίας θέσης πρακτικής άσκησης μέσω του Έργου Πρακτικής Άσκησης Νέων Μηχανικών του ΕΤΕΚ, με προοπτική πρόσληψης μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 12μηνης διάρκειας. 

Το άτομο σε αυτή τη θέση θα εργάζεται υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου αρχιτέκτονα του γραφείου.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στον κλάδο Αρχιτεκτονικής
  • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων AutoCAD, SketchUp, Photoshop, Microsoft Office
  • Γνώσεις προγράμματος Lumion θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Πολύ καλή γνώση σε τρισδιάστατη σχεδίαση και παραγωγή τρισδιάστατων απεικονίσεων
  • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  • Δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

  • Προετοιμασία αρχιτεκτονικών σχεδίων με πρόγραμμα AutoCAD
  • Σχεδιασμός κατασκευαστικών λεπτομερειών 
  • Δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων (3D render)
  • Παρακολούθηση έργων από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι που τηρούν τα πιο πάνω, καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (CV) καθώς και δείγμα της δουλείας τους (PORTFOLIO) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected]

 

Cyprus, Larnaca