ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Πάφος
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Reference Number: FJ104663

Περιγραφή Θέσης

Η Εταιρεία  CONSTANTINOU BROS HOTELS LTD, στην Πάφο, Κύπρο, ζητά για άμεση εργοδότηση ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ.

 

Περιγραφή εργασίας:

Έλεγχος και παρακολούθησης των συστημάτων και διαδικασιών ασφάλειας και υγείας βάση των απαιτήσεων την Κυπριακής Νομοθεσίας και Τουριστικών Πρακτόρων, καθώς και η τήρηση όλων των απαραιτήτων εγγράφων και αρχείων .

 

Απαιτούμενα προσόντα και προϋπηρεσία:

  • Κατά προτίμηση κάτοχος πτυχίου Μηχανολογίας ή πτυχίου σχετικού με την Ασφάλεια και Υγεία ή απόφοιτος τεχνικής σχολής.
  • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών  σε τεχνικό τμήμα ξενοδοχείου.
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής  γλώσσας.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ομαδικό πνεύμα.

 

Για την πιο πάνω θέση προσφέρονται πολύ ευνοϊκοί όροι απασχόλησης και ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και πείρας.

 

Πρόσφατη φωτογραφία, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, βεβαίωση προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές από τον προηγούμενο(ους) εργοδότη(ες) και αντίγραφα των τυχόν τίτλων σπουδών να αποσταλούν ή να παραδοθούν προσωπικά στη πιο κάτω διεύθυνση:

 

CONSTANTINOU BROS HOTELS LTD

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(Για Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας)

Τ.Θ. 60182- Τ.Τ. 8101 ΠΑΦΟΣ

ΤΗΛ. 26-964898 ΦΑΞ 26 964503

e-mail: [email protected]

 

 

Κύπρος, Πάφος