Ζωοτέχνης-Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Άλλα
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Reference Number: FJ105006

Περιγραφή Θέσης

Η Mavromatis Employment Bureau για λογαριασμό πελάτη της αναζητά  γεωπόνους ζωικής παραγωγής και ζωοτέχνες / τεχνολόγους ζωικής παραγωγής για σταθερή εργασία στην περιοχή της Λευκωσίας.

 

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Καταρτισμός σιτηρεσίου, παρακολούθηση και έλεγχος της σωστής διατροφής, του ποτίσματος και του περιβάλλοντος των ζώων
 • Παρακολούθηση της υγείας του ζωικού πληθυσμού, διαχωρισμός και ειδική διαχείριση των ασθενών ζώων, έλεγχος της πορείας υγείας τους
 • Διακίνηση, Παρακολούθηση και Απογραφή του Ζωικού κεφαλαίου 
 • Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων ενεργειών και στοιχείων στα ανάλογα συστήματα
 • Καταγραφή τεχνικών αναγκών και παραγγελίες αναλωσίμων υλικών καθώς και μέριμνα για την καλή κατάσταση του εξοπλισμού
 • Προγραμματισμός και παραγγελία τροφών για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας
 • Διεξαγωγή μετρήσεων και ελέγχων σύμφωνα με τις διαδικασίες
 • Υπεύθυνος για την εφαρμογή και καταγραφή του προγράμματος υγειονομικών εργασιών καθώς και της διαχείρισης των απορριμμάτων – αποβλήτων εντός και εκτός του χώρου ευθύνης του

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (Ζωικής Παραγωγής)
 • Καλή γνώση τουλάχιστον Αγγλικής Γλώσσας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση λειτουργιών MS Office

Προηγουμένη επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν

 

Παροχές :

 • Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές εξέλιξης.
 • Ικανοποιητικός μισθός αναλόγως προσόντων.
 • Συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση.
 • Δυνατότητες εξέλιξη

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι που διαθέτουν τα προαναφερομενα προσόντα μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση [email protected]

 

Κύπρος, Λευκωσία