Λειτουργός Αποθήκης

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Αποθηκάριοι – Logistics
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Reference Number: FJ105280

Περιγραφή Θέσης

Η εταιρεία Πέργαμος δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη για τη θέση Λειτουργού Αποθήκης για την αποθήκη της εταιρίας στην βιομηχανική περιοχή Δαλίου, Λευκωσία.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα και ευχάριστη προσωπικότητα με οργανωτικές ικανότητες, συντονισμού εργασιών
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • Γνώση Warehouse Management System-MANTIS θεωρείται επιπρόσθετο προσόν

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  • Εκτέλεση παραγγελιών, παραλαβή και τακτοποίηση εμπορευμάτων
  • Εξασφάλιση της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας, το συντονισμό και την οργάνωση των δραστηριοτήτων της αποθήκης
  • Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας του τμήματος στην αποθήκη

Επιτυχημένη και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 2 χρόνων σε παρόμοια θέση θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

 

Απολαβές

  • Πενθήμερη εργασία
  • Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο [email protected].

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Αιτήσεις που δεν πληρούν τα απαιτούμενα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην αίτηση σας τη θέση για την οποία υποβάλλετε: «Λειτουργός Αποθήκης».

 

Κύπρος, Λευκωσία