Υπεύθυνος/Υπεύθυνη Αποθήκης & Κέντρου Διανομής

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λεμεσός
Δημοσιεύθηκε πριν από: 1 μήνα
Λήγει σε 1 ημέρα
Reference Number: FJ106942

Περιγραφή Θέσης

Η εταιρεία KIK Trading εδρεύετε στην Λεμεσό και ιδρύθηκε το 1981. Σήμερα εργοδοτεί πέραν των 250 ατόμων. Ασχολείται με τον τομέα του χονδρικού εμπορίου όπου εισάγει διάφορα προϊόντα (τρόφιμα, ποτά, σακχαροειδή, καπνικά, παγωτά, pet foods, παιχνίδια, καθαριστικά, κ.τ.λ.) τα οποία διανέμει Παγκύπρια με το δικό της δίκτυο διανομής. Επίσης ασχολείται με το Λιανικό εμπόριο όπου έχει τα δικά της 50 καταστήματα διαρκούς εξυπηρέτησης (Mini Mall Stores & Portioli Coffee House). 

 

Αρμοδιότητες

Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας, τον συντονισμό, την αποτελεσματική οργάνωση των δραστηριοτήτων της αποθήκης και της διανομής των εμπορευμάτων.

 

Βασικά καθήκοντα

 • Συντονισμός του συνόλου των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Εκτίμηση αναγκών αναπλήρωσης αποθεμάτων
 • Παραλαβή, έλεγχος, ταξινόμηση και ανακύκλωση εμπορευμάτων
 • Δρομολόγηση,Picking και έλεγχος παραγγελιών
 • Αποτελεσματική διαχείριση του στόλου των οχημάτων
 

Η θέση αναφέρεται στη Δ/νση Λειτουργιών


Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση και ιδανικά στον κλάδο τροφίμων – ποτών
 • Εμπειρία σε οργανωμένο περιβάλλον 
 • Ηγετική προσωπικότητα ,ομαδικό πνεύμα και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείριση πολλαπλών ενεργειών σε ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο και εξελισσόμενο περιβάλλον
 • Χρήση υπολογιστών
 • Eπαγγελματικη άδεια φορτηγού θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
 


Παρέχονται

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Δυνατότητες εξέλιξης σε δυναμική αναπτυσσόμενη εταιρεία
 • Φιλικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους πατώντας στο υποβολή βιογραφικού.

Θα ληφθούν υπόψην μόνο βιογραφικά που πληρούν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά.

Παρακαλώ αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

Κύπρος, Λεμεσός