Τεχνικός Συντήρησης

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Εργάτες - Τεχνίτες
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Πάφος
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Reference Number: FJ111644

Περιγραφή Θέσης

Η A.N. Stasis Estates PLC ζητά για άμεση εργοδότηση έναν Τεχνικό Συντήρησης.

 

Καθήκοντα και Ευθύνες: 

 1. Συνεχή, τακτική και ποιοτική συντήρηση κτιρίων, εξωτερικών χώρων και συστημάτων.
 2. Υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές και άλλες εργασίες συντήρησης.
 3. Διαρκής συντονισμός με την ομάδα συντήρησης και αναφορά προόδου στους ανωτέρους.
 4. Άμεση εκτέλεση δουλειών έκτακτης συντήρησης.
 5. Εκτέλεση τεχνικών δουλειών σε εργασίες διαφόρων μεγεθών, από μικροεπισκευές μέχρι μεγάλες εγκαταστάσεις.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 1. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σαν Τεχνικός Συντήρησης σε ξενοδοχείο.
 2. Απολυτήριο λυκείου ή δίπλωμα τεχνικής σχολής ή ισοδύναμο ή σχετικό με τη συντήρηση πτυχίο ή δίπλωμα από επαγγελματική σχολή.
 3. Ηλικίας από 30 έως 50 ετών.
 4. Άριστος γνώστης της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής.

 

Οφέλη:

 1. Γενναιόδωρο πακέτο απολαβών, ετήσια άδεια, μπόνους αναλόγως αποδόσεων, πλήρεις κοινωνικές ασφαλίσεις και ΓΕΣΥ.
 2. Πλήρη γεύματα κατά τις ώρες εργασίας.
 3. Προσφέρεται διαμονή εάν απαιτείται.

 

Συνθήκες Εργασίας:

 1. Από τις 8:00 μέχρι τις 17:00, με 2 διαλείμματα μισής ώρας.
 2. 6 εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα.
 3. Ολόχρονος ρόλος.

Αιτούντες Εργασίας:

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας μέσω ηλεκτρονικής αίτησης http://bit.ly/Avlida-Apply-2 

 

Κύπρος, Πάφος