110 Θέσεις Εργασίας για Μεταφραστές στην ΕΕ (Μηνιαίος Μισθός από €4.883,11)

Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Τοποθεσία: Εξωτερικό
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Reference Number: FJ112044

Περιγραφή Θέσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά Δανούς, Γερμανούς, Φινλανδούς και Σουηδούς μεταφραστές. Οι προσληφθέντες (έκτακτοι υπάλληλοι βαθμού AD 5) θα εργαστούν στα αντίστοιχα γλωσσικά τμήματα της γενικής διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο.

 

Επιθυμητός Αριθμός Επιτυχόντων:

 • COM/TA/AD/01/21 – DA: 25
 • COM/TA/AD/02/21 – DE: 35
 • COM/TA/AD/03/21 – FI: 25
 • COM/TA/AD/04/21 – SV: 25

 

Καθήκοντα:

Ως μεταφραστής, θα πρέπει να μεταφράζετε έγγραφα από τα αγγλικά στη γλώσσα της διαδικασίας επιλογής σας. Τα κείμενα αυτά είναι συχνά πολύπλοκα και αφορούν πολιτικά, νομικά, οικονομικά, χρηματοπιστωτικά, επιστημονικά ή τεχνικά θέματα που καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριότητας της ΕΕ. Μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να αναθεωρείτε μεταφράσεις (συναδέλφων ή εξωτερικών συνεργατών) και να πραγματοποιείτε έρευνα ορολογίας. Η εργασία του μεταφραστή απαιτεί τη χρήση ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και συγκεκριμένων εργαλείων ΤΠ και άλλων συναφών εργαλείων.

 

Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό να:

 • είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ,
 • έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους,
 • κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο,
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Στην παρούσα προκήρυξη η αναφορά στις γλώσσες θα γίνεται ως εξής:
  • Γλώσσα 1: επίπεδο C2 (άριστη γνώση) της γλώσσας της επιλεγείσας διαδικασίας επιλογής, που χρησιμοποιείται για τη δοκιμασία βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων, τις δοκιμασίες μετάφρασης και αναθεώρησης και τη συνέντευξη
  • Γλώσσα 2: ελάχιστο επίπεδο C1 (σε βάθος γνώση) της αγγλικής γλώσσας, που χρησιμοποιείται για τη δοκιμασία γλωσσικής κατανόησης και τις δοκιμασίες μετάφρασης και αναθεώρησης και τη συνέντευξη·
  • Η γνώση οποιασδήποτε άλλης γλώσσας της ΕΕ μπορεί να ληφθεί υπόψη στο στάδιο της πρόσληψης
 •  

Μηνιαίος Μισθός (βαθμό AD 5): 

Μισθολογικό κλιμάκιο 1: 4.883,11 €

Μισθολογικό κλιμάκιο 2: 5.088,30 €

 

Τοποθεσία: Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο

 

Προθεσμία: 9 Φεβρουαρίου 2021

 

Εξωτερικό