Μηχανικός Πωλήσεων

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Άλλα
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λεμεσός
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Reference Number: FJ122010

Περιγραφή Θέσης

Η εταιρεία G. Trikkis & Sons Engineering Ltd ενδιαφέρεται να προσλάβει Μηχανικό Πωλήσεων για πλήρης απασχόληση.

 

Ακαδημαϊκά Προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου Μηχανικής.
 • Άριστη  Γνώση  Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας ( γραπτός και προφορικός) .
 • Πολύ καλή γνώση AUTOCAD και SOLID WORKS.
 • Πολύ καλή γνώση MS Office

 

Καθήκοντα Θέσης:

 • Ανάπτυξη των υπαρχόντων λογαριασμών έτσι ώστε να επιτευχθούν περισσότερες πωλήσεις.
 • Διεύρυνση του πελατολογίου της εταιρείας.
 • Εφαρμογή του εμπορικού πλάνου προώθησης το οποίο θα έχει προσυμφωνήσει με τη διεύθυνση.
 • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και ενημέρωση της διεύθυνσης για τυχών προωθητικές ενέργειες ή νέα προϊόντα.
 • Παρακολούθηση και οργάνωση επισκέψεων σε πελάτες.
 • Δημιουργία προσφορών, επεξήγηση και παρουσίαση του προς τους πελάτες. Διατήρηση επικοινωνίας με πελάτες μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
 • Παρακολούθηση λογαριασμών επαγγελματικών πελατών και τακτική επικοινωνία για κάλυψη των αναγκών τους.
 • Εξυπηρέτηση των τακτικών πελατών και τεχνική υποστήριξη τους,
 • Παρακολούθηση απαιτήσεων αγοράς και έρευνα για νέα προϊόντα.
 • Ανάλυση βασικών κοστών προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό κάθε εγκατάστασης και σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας, να μπορεί να αξιολογεί με οικονομικούς όρους το κόστος κάθε σχεδιασμού και αφού το συγκρίνει με το αναμενόμενο κόστος να προτείνει τρόπους βελτίωσης του.

 

Δεξιότητες / Χαρακτήρας:

 • Διαθέτει ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, αναλυτική σκέψη και ευθυκρισία.
 • Διαθέτει ικανότητες πωλήσεων και προώθησης προϊόντων.
 • Διαθέτει ικανότητες αποτελεσματικής συνεργασίας, ομαδικότητας, επικοινωνίας και προσεκτικής απόδοσης.
 • Διαθέτει ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και να μπορεί να αποδώσει αποτελεσματικά υπό πίεση.
 • Διαχειρίζεται ορθά το χρόνο του στα πλαίσια της ποιοτικής και παραγωγικής απόδοσης.
 • Είναι δραστήριος και δυναμικός χαρακτήρας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της εταιρείας με ενέργεια και αποφασιστικότητα.
 • Διαθέτει ηγετικές ικανότητες να μπορεί να καθοδηγήσει μια ομάδα με τα αναμενόμενα αποτελέσματα για την εταιρεία.
 • Αναλαμβάνει και ολοκληρώνει πρωτοβουλίες πέρα από τις τυπικές καθημερινές του ευθύνες.
 • Διαθέτει ικανότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης.
 • Είναι καθοδηγητικός και οργανωτικός.

 

Απολαβές:

 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • 13ος Μισθός
 • Κοινωνική ασφάλιση
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

 

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 30/4/2021, ώρα 12:00π.μ.

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: [email protected]

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 70003242

 

Κύπρος, Λεμεσός