Προκήρυξη Θέσεων στον Ιδιωτικό Τομέα – (Ανάλυση και Δημιουργία Παραγωγής) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 2 ημέρες
Reference Number: FJ123014

Περιγραφή Θέσης

 

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού , Παγκύπριου Οργανισμού, δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την στελέχωση των δύο θέσεων στα γραφεία της Λευκωσίας.

 

Ανάλυση και Δημιουργία Παραγωγής & Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

 

Απαραίτητες γλώσσες  είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική. ( Άριστη γνώση Ελληνικών / Καλή γνώση Αγγλικών)

Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δεν θα αξιολογούνται θετικά αιτήσεις υποψηφίων που δεν γνωρίζουν σε άριστο βαθμό την Ελληνική γλώσσα καθώς το πελατολόγιο του Οργανισμού αποτελείται  από Ελληνόφωνους πελάτες.

Η μερική εώς καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα βοηθήσει τους υποψηφίους σε θέμα επικοινωνίας για τα προαιρετικά επαγγελματικά ταξίδια σε γραφεία που συνεργάζεται ο Οργανισμός στο Εξωτερικό τα οποία παρέχει η Εταιρεία στους επιλεγόμενους.

Οι συνολικές αμοιβές των υποψηφίων μπορούν να ανέρχονται έως και 1700 ευρώ

Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι που θα εκλεγούν θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα όχι αργότερα από τον Απρίλιο του 2021.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

(Ι)    Σε ηλεκτρονική μορφή (Email)

  • Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά ή Αγγλικά
  • Ημερομηνία έναρξης σε περίπτωση Επιλογής (Μπορεί να μπει και στο θέμα)
  • Στοιχεία επικοινωνίας

(ΙI)   Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει επίσης να υποβληθούν, σε μορφή PDF ή WOLD

(III) Τα  πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 22 Απριλίου 2021 στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού [email protected]

(IV) Θα δοθεί προτεραιότητα σε ανέργους

 

Κύπρος, Λευκωσία