Μάγειρες `Α &`Β

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λεμεσός
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 ημέρες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Reference Number: FJ132308

Περιγραφή Θέσης

 

 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

H εταιρεία Louis Hotels, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ξενοδοχειακών μονάδων σε Ελλάδα και Κύπρο, ζητάει να προσλάβει προσοντούχα άτομα για το ξενοδοχείο ‘The Royal Apollonia’ στην Λεμεσό, στην πιο κάτω θέση:

 

Μάγειρες `Α &`Β

 

Κύρια καθήκοντα / ευθύνες:

 • Προετοιμασία και παραγωγή κρύων και ζεστών εδεσμάτων στα πρότυπα της μονάδας και σύμφωνα με τις οδηγίες του Chef.
 • Εφαρμογή των διαδικασιών και οδηγιών εργασίας του συστήματος HACCP.
 • Διατήρηση ψηλών επιπέδων προσωπικής υγιεινής και εμφάνισης.
 • Άλλα καθήκοντα που μπορεί να ανατεθούν από τον προϊστάμενο.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

 • Δίπλωμα ή Τίτλος σπουδών στον τομέα της Μαγειρικής.
 • Προϋπηρεσία σε θέση που αφορά την εστίαση και συγκεκριμένα ξενοδοχειακή μονάδα, θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.
 • Γνώση Διεθνής Κουζίνας.
 • Γνώση του συστήματος HACCP.
 • Υψηλό αίσθημα συνεργασίας και ομαδικότητας.
 • Μεθοδικότητα και οργάνωση.
 • Πάθος για το φαγητό και την εξυπηρέτηση πελατών.
 • Ετοιμότητα για άμεση έναρξη εργασίας.

 

Μισθός και ωφελήματα:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών θα προσφερθεί στους επιτυχόντες υποψηφίους. 
 • Οι επιτυχόντες θα τύχουν εκπαίδευσης.

 

Αιτήσεις:    

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με τον τίτλο της επιθυμητής θέσης, όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 

*** Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εχεμύθειας***

 

Κύπρος, Λεμεσός