49 Νέες Θέσεις Εργασίας στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Εργάτες - Τεχνίτες, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 7 ημέρες
Reference Number: FJ132343

Περιγραφή Θέσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Α/7-2021

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ:

Γνωστοποίηση Κενών Θέσεων Αρ. Α/7-2021

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

02/07/2021 12:00 Μεσημέρι

 

ΕΞΕΤΑΣΗ:

Ημερομηνία εξέτασης δεν έχει οριστεί.

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Τεχνικού Προσωπικού. Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου και των μετέπειτα τροποποιήσεων του.

1) Σαράντα πέντε (45) κενές θέσεις Εργάτη Δικτύου (Συνδυασμένη με τη θέση του Βοηθού Τεχνίτη Δικτύου), Κλίμακα Α1-Α2 (Α1: €15.200-€18.522-Α2: €15.260-€19.788).

2) Τέσσερις (4) κενές θέσεις Εργάτη Σταθμού (Συνδυασμένη με τη θέση του Βοηθού Τεχνίτη Σταθμού), Κλίμακα Α1-Α2 (Α1:15.200-18.522-Α2:15.260-19.788).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στα συνημμένα πιο κάτω.

 

Για Υποβολή αίτησης παρακαλώ πατήστε εδώ.

 

Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Τηλ.: +357-22 20 16 12 / 16 36

Φαξ.: +357-22 20 16 03

 

Συνημμένα αρχεία:

Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης.pdf

ΓΚΘ Α-7.2021.ΑναρτWeb-10.6.2021.pdf

ΣΧ. ΥΠΗΡ. ΕΡΓΑΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ.pdf

ΣΧ. ΥΠΗΡ.ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ.pdf

 

Κύπρος, Λευκωσία