Διοικητικός Λειτουργός -Άμεση Πρόσληψη

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 3 εβδομάδες
Reference Number: FJ136244

Περιγραφή Θέσης

Η CODECA προχωρεί στην αναζήτηση Διοικητικού Λειτουργού ο οποίος δύναται να πληροί τα προσόντα ώστε να ανταποκριθεί στα πιο κάτω καθήκοντα:
 
  1. Διοικητικό και λογιστικό έλεγχο διαφόρων παραστατικών με σκοπό τη διεκπεραίωση πληρωμών.
  2. Συνεργασία και Συντονισμός με διαφορετικά άτομα, υπηρεσίες και οργανισμούς.
  3. Ετοιμασία και υποβολή σημειωμάτων/εκθέσεων/πρακτικών
  4. Συλλογή, επεξεργασία και κατάταξη στατιστικών και άλλων στοιχείων και πληροφοριών.
 
 
Απαιτούμενα προσόντα:
  1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκές Σπουδές.
  2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που καθορίζει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
  3. Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών (ειδικότερα Microsoft Word και Microsoft Excel ή/και Διαδικτύου)
 
 
Τόπος Εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης:
 
Τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών των Διοικητικών Λειτουργών είναι στην Επαρχία Λευκωσίας σε κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα (και να υποβάλλετε βιογραφικό σημείωμα μαζί με cover letter στα αγγλικά) στο [email protected]

 
 
Κύπρος, Λευκωσία