Καθαριστής / Καθαρίστρια

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Reference Number: FJ137506

Περιγραφή Θέσης

 

 

 

KENΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Η εταιρεία Louis Hotels, με πολυετή επιτυχημένη παρουσία στην Τουριστική βιομηχανία, σε Ελλάδα και Κύπρο, ζητάει άτομα για τις ξενοδοχειακές μονάδες της στην Κύπρο, για μόνιμη ή και εποχική απασχόληση στην κάτω θέση:

 

Καθαριστής / Καθαρίστρια

 

Κύρια καθήκοντα / ευθύνες: 

  • Καθαρισμός και τακτοποίηση των χώρων σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανονισμούς της ξενοδοχειακής μονάδας.
  • Παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών.
  • Διατήρηση του εξοπλισμού σε καλή κατάσταση.
  • Αναφορά τυχόν ελλείψεων, ζημιών ή ζητημάτων ασφαλείας στον άμεσα προϊστάμενο.
  • Έλεγχος των επίπεδων αποθήκευσης όλων των αναλώσιμων.
  • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς για την Ασφάλεια και Υγεία και τις πολιτικές της εταιρείας.
  • Άλλα καθήκοντα που μπορεί να ανατεθούν από τον προϊστάμενο.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

  • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.
  • Προθυμία για εκπαίδευση στα καθήκοντα της θέσης.
  • Ικανότητα οργάνωσης και όρεξη για εργασία.

 

Το πακέτο απολαβών περιλαμβάνει σταθερό μισθό, διαμονή (όπου χρειάζεται), διατροφή και εκπαίδευση.

 

Αιτήσεις:    

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με τον τίτλο της πιο πάνω θέσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]  

 

*** Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας ***

 

Κύπρος