Ιατρικός Επισκέπτης

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 1 μήνα
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Reference Number: FJ141082

Περιγραφή Θέσης

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ (εταιρεία μέλος του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) με πολυετή παρουσία στην Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά συνεργάτη για το τμήμα ενημέρωσης και προώθησης υπηρεσιών. Η θέση αφορά σε:

 

Ιατρικό Επισκέπτη

(θέση Full Time – Κωδ.ΙΕ202101)

 

Κύρια Καθήκοντα:

 • Προώθηση υπηρεσιών σε υπάρχον και νέο πελατολόγιο Παγκύπρια με καθημερινές επισκέψεις σε γιατρούς, κλινικές, εργαστήρια και ιατρικά κέντρα
 • Δημιουργία & Διαχείριση πλάνου επικοινωνίας.
 • Συστηματική ενημέρωση πελατολογίου για υπάρχουσες, νέες και καινοτόμες εξετάσεις & υπηρεσίες.
 • Διερεύνηση εξειδικευμένων αναγκών πελατολογίου και προτάσεις κάλυψης τους
 • Συμμετοχή στον στρατηγικό σχεδιασμό με ανατροφοδότηση της εταιρείας και προτάσεις για αποτελεσματική προώθηση υπηρεσιών και επίτευξη στόχων
 • Σύνταξη αναφορών (reporting) ενεργειών και αποτελεσμάτων προς την διοίκηση

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα Ιατρικού Επισκέπτη ή εναλλακτικά πτυχίο marketing, Βιολογικών Επιστημών ή Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας. Τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα συνεκτιμηθούν.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε θέση Ιατρικού Επισκέπτη θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Άριστη γνώση τουλάχιστον Ελληνικών και Αγγλικών
 • Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών γραφείου (word, excel, powerpoint)
 • Κατοχή άδειας οδήγησης
 • Ευχέρεια μετακινήσεων (Παγκύπρια) και διάθεσης χρόνου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άντρες

 

Δεξιότητες :

 • Ευχέρεια στην επικοινωνία & άριστες διαπραγματευτικές & οργανωτικές ικανότητες
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων
 • Πελατοκεντρική αντίληψη & ολιστική προσέγγιση εξυπηρέτησης
 • Επιχειρηματική νοοτροπία και προσήλωση στην επίτευξη στόχων
 • Ικανότητα αναλυτικής σκέψης και σύνθεσης πολυδιάστατης πληροφορίας
 • Πνεύμα συνεργασίας με ανεπτυγμένες ικανότητες λειτουργίας σε ομάδα αλλά και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα ευελιξίας και εργασίας κάτω από πίεση χρόνου

 

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικό πακέτο μόνιμων αποδοχών βάση προσόντων και προϋπηρεσίας
 • Bonus παραγωγικότητας στη βάση επίτευξης στόχων
 • Συνεχής εκπαίδευση από τοπική αλλά και από διεθνή ομάδα του ομίλου Βιοϊατρική
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης σε ένα μεγάλο όμιλο

 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected]yiannouka.com.cy με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ.ΙΕ202101). Αποστολή βιογραφικών έως 30/09/2021

 


Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο  εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr


 

 

Κύπρος, Λευκωσία