20 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λεμεσός
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 7 ημέρες
Reference Number: FJ144420

Περιγραφή Θέσης

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων πρώτου διορισμού:

 

Οι υποψήφιοι θα παρακαθίσουν σε γραπτή και προφορική εξέταση ενώ σύμφωνα με το Νόμο περί Αξιολογήσεως Υποψηφίων 6 (Ι)/98 θα κληθεί σε προφορική εξέταση τριπλάσιος αριθμός των κενών θέσεων νοουμένου ότι επιτύχουν στη γραπτή εξέταση.

Η ημερομηνία, ο τόπος που θα γίνει η γραπτή εξέταση και λεπτομέρειες για το περιεχόμενο θα ανακοινωθούν αργότερα και θα γνωστοποιηθούν και με συστημένη ατομική επιστολή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο αιτήσεως καθώς και το σχέδιο υπηρεσίας στο οποίο αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα και ευθύνες για τη θέση, από την ιστοσελίδα του Δήμου Λεμεσού www.limassolmunicipal.com.cy. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στο σχέδιο υπηρεσίας και βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

Με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτού-μενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων, είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στην Υπηρεσία Προσωπικού του Δήμου (στο 2ο όροφο του Οικονομικού Τμήματος) έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Δήμο Λεμεσού μέσω Ταχυδρομείου στη διεύθυνση, Αρχ. Κυπριανού 23, 3036 Λεμεσός, με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00. Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 25884332.

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΙΤΗΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ (1) ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΟΝΤΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙ-ΤΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ.

 

 

 


Έντυπο αίτησης

 

Δείτε πιο κάτω τα σχέδια υπηρεσίας για :

Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό (για το Οικονομικό Τμήμα και για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου)

Τροχονόμο

Τεχνικό Μηχανικό


 

 

Κύπρος, Λεμεσός