7 Θέσεις Εργασίας (Χειριστή Μηχανών, Τεχνίτη Σταθμού, Συγκολλητή/Σιδηρουργού Σταθμού)

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 7 ημέρες
Reference Number: FJ144740

Περιγραφή Θέσης

Α/9-2021
 
Γνωστοποίηση Κενών Θέσεων Αρ. Α/9-2021
 
24/09/2021 12:00 Μεσημέρι
 
Ημερομηνία εξέτασης δεν έχει οριστεί.
 
 
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Τεχνικού Προσωπικού. Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου και των μετέπειτα τροποποιήσεων του.

Αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα, από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

1) Τρεις (3) κενές θέσεις Χειριστή Μηχανών, Κλίμακα Α2-Α5-Α7-Α8 (Α2:€15.260-€19.788-Α5:€17.436-€26.899-Α7:€22.987-€33.960-Α8:€24.619-€37.661)

2) Τρεις (3) κενές θέσεις Τεχνίτη Σταθμού (Ηλεκτρολογία) ,Κλίμακα Α2-Α5-Α7-Α8 (Α2:€15.260-€19.788-Α5:€17.436-€26.899-Α7:€22.987-€33.960-Α8:€24.619-€37.661)

3) Μία (1) κενή θέση Συγκολλητή/Σιδηρουργού Σταθμού, Κλίμακα Α2-Α5-Α7-Α8 (Α2:€15.260-€19.788-Α5:€17.436-€26.899-Α7:€22.987-€33.960-Α8:€24.619-€37.661)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στα συνημμένα πιο κάτω.

 
Για Υποβολή αίτησης παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.

Kατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να γίνει κατάθεση €30 ως αντίτιμο για συμμετοχή στην εξέταση, μέσω του συστήματος αποδοχής πληρωμών της JCC.
Η καταχώρηση αίτησης θεωρείται επιτυχής MONON όταν πάρετε απαντητικό email από την ΑΗΚ.

 
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
 
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 
Τηλ.: +357-22 20 16 12 / 16 36
 
Φαξ.: +357-22 20 16 03
 
Κύπρος, Λευκωσία