ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΥΠΡΟΥ

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Reference Number: FJ145823

Περιγραφή Θέσης

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου στα πλαίσια της επέκτασης των υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας δέχεται, αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων με πλήρη ή/και μερική απασχόληση καθώς και συνεργάτες για τις ανάγκες του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» και της Υπηρεσίας Κατ’ Οίκον Φροντίδας Ασθενών στη Λευκωσία.

 

1. Νοσηλευτή/τριας

Απαραίτητα Προσόντα/ Προϋποθέσεις:

 • Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στη Νοσηλευτική
 • Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών του Υπουργείου Υγείας και ανανεωμένη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος
 • Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΜS office)
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 

2.Επόπτη/τριας Νοσηλευτικών Λειτουργών

Απαραίτητα Προσόντα και Προϋποθέσεις:

 • Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στη Νοσηλευτική
 • Πιστοποιητικό Μετεκπαίδευσης στην Ανακουφιστική Φροντίδα/ Ογκολογία/ Νοσηλευτική Διοίκηση / Δημόσια Υγεία
 • Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών και ανανεωμένη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος
 • Τριετής τουλάχιστον πείρα σε Εποπτική θέση Νοσηλευτικών Λειτουργών κατά προτίμηση στον τομέα της Ανακουφιστικής Φροντίδας ή Ογκολογίας
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΜS office)

 

3. Ψυχολόγου

Απαραίτητα Προσόντα και Προϋποθέσεις:

 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Κλινική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία διάρκειας δυο τουλάχιστον χρόνων, που να περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση 1000 ωρών
 • Σε περίπτωση συνεχούς προγράμματος σπουδών, μεταπτυχιακό τίτλο στην Κλινική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία, διάρκειας τουλάχιστον πέντε χρόνων που να περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση 1000 ωρών
 • Εγγεγραμμένος ως Ψυχολόγος δυνάμει του Περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας και να κατέχει ανανεωμένη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΜS office)
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Προηγούμενη πείρα με ασθενείς με καρκίνο ή άλλες χρόνιες παθήσεις θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

4. Κοινωνικού Λειτουργού

Απαραίτητα Προσόντα και Προϋποθέσεις:

 • Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία
 • Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας από το Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών
 • Πείρα 2 ετών στον τομέα της Κοινωνικής Εργασίας (εκτός της πρακτικής εξάσκησης)
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΜS office)
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Κλινική Κοινωνική εργασία και εμπειρία με ασθενείς με καρκίνο ή άλλες χρόνιες παθήσεις θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα

 

5. Καθαριστή/τρια

Απαραίτητα Προσόντα/ Προϋποθέσεις:

 • Απολυτήριο Γυμνασίου
 • Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας

 

6. Συνεργάτες Φυσιοθεραπευτές/τριες για το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» στη Λευκωσία

Απαραίτητα Προσόντα/ Προϋποθέσεις:

 • Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στη Φυσικοθεραπεία
 • Εγγεγραμμένος/νη στο Μητρώο Φυσικοθεραπευτών Κύπρου και να έχει ανανεωμένη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • 3 χρόνια πείρα
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (MS Office)
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Προηγούμενη πείρα με ασθενείς με καρκίνο ή άλλες χρόνιες παθήσεις καθώς και γνώσεις χειρισμού περιστατικών λεμφοιδήματος , θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

 

 

7. Συνεργάτες Αρωματοθεραπευτές/τριες για το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» στη Λευκωσία

Απαραίτητα Προσόντα/ Προϋποθέσεις:

 • Δίπλωμα στις Εναλλακτικές Θεραπείες (συμπεριλαμβανομένων μασάζ, ρεφλεξολογία, αρωματοθεραπεία κ.α) ή
 • Δίπλωμα στο Θεραπευτικό Μασάζ και Πιστοποιητικό γνώσεων «Αρωματοθεραπείας»
 • 2 χρόνια πείρα
 • Καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΜS office)
 • Προηγούμενη πείρα με ασθενείς με καρκίνο ή άλλες χρόνιες παθήσεις ή/και εργασία σε νοσοκομειακό περιβάλλον, θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν ΕΔΩ ή από τα γραφεία του Συνδέσμου. Το έντυπο πρόσληψης θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από Βιογραφικό Σημείωμα και τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Η αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου που βρίσκονται στην οδό Δημήτρη Χάματσου 12, 2024 Στρόβολος ή να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου, 2021

 
 
Κύπρος, Λευκωσία