Διαχειριστή Ψηφιακών και Κοινωνικών Μέσων

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Μάρκετινγκ - Social Media
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λάρνακα
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 5 ημέρες
Reference Number: FJ145847

Περιγραφή Θέσης

Η εταιρεία F&N Marketing Solution ltd ενδιαφέρεται να προσλάβει  Διαχειριστή Ψηφιακών και Κοινωνικών Μέσων Ενημέρωσης πλήρους απασχόλησης

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Γνώση στα Social Media ads, Google adwords, ecommerce ή/και crm platforms θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.   
 • Εμπειρία σε Digital marketing
 • Άριστη γνώση  Η/Υ, MS Office
 • Εξοικείωση με τις πλατφόρμες Facebook, Instagram, YouTube, Linkedln
 • Εξοικείωση σε Google Ads & Google Analytics θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα

 

Καθήκοντα:

 • Συμμετοχή στην δημιουργία της στρατηγικής επικοινωνίας στα social media και content marketing
 • Υλοποίηση της στρατηγικής και παρακολούθηση της σε σχέση με συγκεκριμένους στόχους  
 • Δημιουργία Social media campaigns
 • Διαχείριση email marketing
 • Δημιουργία περιεχόμενου ιστοσελίδας και blog  (Ελληνικά και Αγγλικά)
 • Καθημερινή διαχείριση λογαριασμών social media: δημιουργία περιεχόμενου και εικόνων
 • Δημιουργία, διόρθωση και επεξεργασία κείμενων
 • Παρακολούθηση και διαχείριση social media και των τάσεων της αγοράς
 • Έλεγχος και προσαρμογή στη SEO της ιστοσελίδας
 • Ανάλυση και αναφορά των αποτελεσμάτων
 • Τακτική επικοινωνία με συνεργάτες της εταιρίας 

 

Προσφέρουμε:

 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης

 

Απολαβές:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών αναλόγως προσόντων  

 

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 24/09/2021

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: fnmarke[email protected]

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 70006640

 

Κύπρος, Λάρνακα