Κόπτης Κρεάτων (Butcher)

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Άλλα, Ξενοδοχειακά – Τουριστικά
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Πάφος
Δημοσιεύθηκε πριν από: 4 ημέρες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Reference Number: FJ150531

Περιγραφή Θέσης

 

 

 

 

 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ

H εταιρεία Λούης Δημόσια Εταιρεία Λτδ, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ξενοδοχείων σε Κύπρο και Ελλάδα, ζητάει άτομo σε ξενοδοχειακή μονάδα της στην Πάφο, για πλήρη και μόνιμη απασχόληση, στην πιο κάτω θέση:

 

Κόπτης Κρεάτων (Butcher)

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Ελάχιστη πείρα 2 χρόνων.
  • Eργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5*, θα θεωρηθεί σαν επιπρόσθετο προσόν.
  • Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει υπευθυνότητα και υψηλά επίπεδα υγιεινής.

 

Μισθός & Ωφελήματα:

Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

 

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, με τον τίτλο της επιθυμητής θέσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], όχι αργότερα από τις 27 Οκτωβρίου 2021.

 

Τηλεφωνικώς επικοινωνήστε στο τηλ. +357 22 588252

 

*** Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας ***

 


 

 

 

 

 

VACANCY

Louis Hotels Plc. Co Ltd, one of the biggest hotel groups in Cyprus and Greece, is seeking to recruit an individual, for one of its units in Paphos area, for full-time and a permanent employment, in the following position:

 

Butcher

 

Job Requirements:

  • Minimum 2 years’ experience.
  • Related service in 4* or 5* Hotel, will be considered as an advantage.
  • The right candidate must be responsible and have high standards of hygiene.

 

Salary and Benefits:

Remuneration package is subject to qualifications and experience.

 

Applications:

Interested applicants are requested to submit their Curriculum Vitae, subjected with title of position, to the email address: [email protected], no later than the 27th of October 2021.

 

Contact telephone number: +357 22 588252

 

*** All applications will be treated in strict confidence***

 

 

Κύπρος, Πάφος