ΔΗΜΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές, Πολιτικοί Μηχανικοί
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 3 ημέρες
Reference Number: FJ152658

Περιγραφή Θέσης

ΔΗΜΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

 

Ο Δήμος Ιδαλίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας (οι άρρενες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις) για την πλήρωση μίας θέσης Τεχνικού Μηχανικού Πολιτικής Μηχανικής σύμφωνα με τον περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016.

 

1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα της θέσης είναι Α5 – Α7 – Α8(ΙΙ).

 

2. Απαιτούμενα προσόντα:

– Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική ή και

– Πανεπιστημιακός τίτλος στην Πολιτική Μηχανική.

 

3. Η περίοδος απασχόλησης στην θέση θα είναι για ένα χρόνο με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα χρόνο.

 

4. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο και να παραδοθούν στη Γραμματεία του Δήμου Ιδαλίου ή να σταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή με την ένδειξη «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΔΑΛΙΟΥ» το αργότερο μέχρι την 01/12/2021.

 

5. Μαζί με την αίτηση θα υποβληθούν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και συνοδευτικά έγγραφα.

 

6. Έντυπα αιτήσεων για τη θέση και περισσότερες πληροφορίες μπορούν να παραληφθούν από το Αρχείο του Δήμου Ιδαλίου ή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου: https://www.dali.org.cy.

 

Κύπρος, Λευκωσία