433 Θέσεις Πρακτικής Άσκησης Schuman στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Ευρώπη / Διεθνείς Οργανισμοί
Τύπος Απασχόλησης: Πρακτική Άσκηση
Τοποθεσία: Εξωτερικό
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 2 ημέρες
Reference Number: FJ153989

Περιγραφή Θέσης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει διάφορες πρακτικές ασκήσεις στην Γενική του Γραμματεία για να συμβάλλει στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων πολιτών και στην κατανόηση της λειτουργίας του οργάνου.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

  • είναι 18 ετών και άνω
  • κατέχουν πτυχίο (-α) πανεπιστημιακού επιπέδου
  • έχει πλήρη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και πολύ καλή γνώση μιας άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ
  • να προσκομίσουν έγκυρο αντίγραφο ποινικού μητρώου·
  • να μην έχουν εργαστεί για διάστημα μεγαλύτερο των δύο διαδοχικών μηνών εντός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ

Οι διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν αδικούνται οι υποψήφιοι με αναπηρία.

 

Μηνιαίο Επίδομα: 1300€ και μερική κάλυψη ταξιδιωτικών εξόδων.

Διάρκεια: 5 μήνες

Προθεσμία: 30 Νοεμβρίου 2021

Τοποθεσία: Κυριώς Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

 

Εξωτερικό